ORDU / MESUDİYE

SOSYAL MEDYA
YÖRESEL TERİMLER

 

 

 

A  
ağaltu : ayran,süt,yoğurt gibi besinler
akınduruk : çam ağacının sıvı ,yapışkan ,sakız hali
alışmak : yanmak,tutuşmak
albur : nisan ayı
andır : sağlıksız,ters,kötü
annaklamak : bakmak,gözlemek
ayama : takma isim,ayıp,lakap
  B  
başak : fındık toplandıktan sonra gözden kaçan,toplanamayan fındıkların toplanması
bek : sıkı,sert
bekeştürmek : sağlamlaştırmak
behni : ahırlarda bulunan, içinde hayvanların yemini yediği tahtadan yapılmış yalak
bıcak yanı : mutfak rafı,terek yanı
bıldır : geçen sene
bileki : un veya darı unundan güzinede yapılan kalın ekmek
bürüme : özel bakılmış ormanlık
  C-Ç
caranah : sağanak yağmur
caydak : egreti,mudara,meydanda
caplama : evin tavanına döşenen ince,uzun ağaç
cücük : civciv
cebiş : oğlak
cıbban : alkış
cılh : bozulmuş yumurta
çangal : fasulye sırığı
çığruk kapı : ağaçtan yapılmış bahçe ya da avlu kapısı
çimmek : yıkanmak
çitimek : bir şeyi birbirine dikmek
çöğdürmek : işemek
çömelmek : eğilmek,çökmek
çörtük : küçük yaban armudu
  D  
dastar : dar kenarlı,yünden yapılan sert kilim
depük : kuru
dertop olmak : iyice içine çekilmek
dızırama : boş ve anlamsız konuşma
dibek : taştan yapılmış havan
didmek : parçalara ayırmak
dirgen : ot ve samanı karıştırmak, aktarmak için kullanılan, genellikle ağaçtan yapılan, ucunda uzunca iki çatalı bulunan alet
divildemek : oynamak,hareket etmek
diyelmek : ayakta durmak
doruk : çam ağacı
dundar : sote yer,kuytu
düve : 1-2 yaşındaki sığır
  E  
eğeş : kül karıştırmaya yarayan demir
ellürü : tamam,yeterli,kafi
erinmek : üşenmek
erişte : makarnanın kızarmışı
esirük : yaramaz,gel git akıllı
essah : doğru,gerçek
esük etek : kimsesiz,yetim kız
evelek : beyaz çayır mantarı
  F  
fedik : kırılmış buğday
ferik : civcivin büyüğü,piliç
fırahtu : bahçe duvarı,çit
fışkı : ahırdan çıkarılan hayvan gübresi
folak etmek : kabuğundan ayıklamak,iç etmek
  G  
gaartdaklamak : zorlamak
gandaklamak : birbirine geçirmek,dikmek
gaspeniye : bilerek,kasten
gatuvaz : inatçı,aksi,sert
gavum : akraba,hısım
gaybete : bilip bilmeden,rasgele
geroo : kuşburnu gibi dikenli meyveleri toplamak için kullanılan ucu çengel biçiminde sırık
gıdık : küçük sepet
gidişmek : kaşınmak
gilik : tavada yapılan mayalı, ince ve yağlı ekmek
girebi : ucunda gagası olan küçük balta
gosdil : patates
gödel : büyük kepçe
göden : kurbağa
göğnümek : meyvelerin aşırı olması hali
göö : yeşil
güvermek : yeşermek,morarmak
gübür : süpürülmüş çöp,toz
gücük : şubat ayı
  H  
haşıl : kavrulmuş darı unundan yapılan yemek
hatçak : güzel,hoş
hayat : hol, giriş
hee : büyük sepet
helle : genellikle hastalara ve yedirilen çorba
hırtuk : saldırgan,rahat durmayan
hışır : eski
hopal : eniğin büyüğü
  I-İ
ıba : sabah nemi
ımık : sıcak,ılık
ırganmak : hareket etmek,divildemek
ilistir : kevgir,süzgeç
içlik : gömlek
iskemi : tabure,oturak
istifar etmek : kusmak
  K  
kahmuk : vurmak,dövmek
karakış : aralık ayı
katık : ayran
kemre : gübre,tezek
kese : kısa yol,kestirme
keşik : sıra,nöbet
kiraz : haziran ayı
kiren : kızılcık
kozak : olmamış,ham meyve
köstüre : aletlerin ağzını bilemek için kullanılan ve elle döndürülen yuvarlak bileyi taşı
külek : içine yağ,çükelik gibi yiyecekler konulan küçük odundan kutu
küpdüşen : büyük,tatlı armut
kürümek : kürek ya da sıyırgı ile kar,gübre, toprak gibi şeyleri temizlemek
küy : kavga,çekişme
  L  
mahna : bahane,sebep
mudara : emaneten,egreti
mısmıl : doğru,düzgün
muhanet : hayırsız,vefasız
  Ö  
öğmeç : yağ ve yumurtayla yapılan yiyecek
öğüm : çalı,diken topluluğu,öbek
öğürsemek : hayvanların erkek eş istemesi,azması
örüm : gece yarısı koyunun yayılması
ötürek : ishal
  P  
paala : fasulye
palaz : eski çul,bez
pee : taştan yapılmış duvar
persetmek : birini bir yere yollamak,göndermek
peşgir : havlu
pıtlak : patlamış mısır
pontul : pantalon
posullama : darıya bir sap takarak közde pişirme
puvar : çeşme
pür : çam ağacının iğnesi
  S  
sadır : çiş
sal : tabut
sasuk : dengesiz,salak
sayvan : daha çok yaylalarda ve tarlalarda taştan veya tahtadan yapılan barınak
sef : yanlış,ters
seğirtmek : koşmak,gitmek
sırtarmak : pis pis gülmek
sıyırgı : bacalara yığılan karı kürümek için kullanılan ve ağaçtan yapılmış alet
sin : mezar
sini : büyük tepsi
sitil : küçük bakraç
soyka : 1 - hayırsız,kötü,işe yaramaz 2 -cenazenin üstünden soyulan elbise
şişek : bir-iki yaşındaki koyun
  T  
tay : denk,yükün tek tarafı
teberük : bazı kutsal mezarların üstünden alınan ve şans getirdiğine inanılan toprak
terek : raf
tevek : kabak,asma ve karpuz gibi meyve ve sebzelerin sürgün dalı
teyin : sincap
tille : özellikle katırları yönlendirmek için kullanılan ucu çatallı ve çivili orta boy sopa
tillik : elde örülmüş ve tepesinde ponpon bulunan kalın yün bere
toklu : bir yıllık kuzu
tosbarmak : küsmek
töngel : muşmula meyvesi
tuman : uzun don
tump : iki tarla arsını belirleyen çayırlı yer
tümsük : yumruk
     
  Ü  
üvendüre : hayvanları yönlendirmekte kullanılan,uzun,düzgün ve ucunda çivi bulunan sopa
     
  Y  
yeylik : hafif
yönlü : ucuz,uygun
yülemek : kazımak,traş etmek,sivriltmek
     
  Z  
zağar : işe yaramaz köpek
zebillük : çokluk,doluluk
zembelek : kapı kolu
zemheri : ocak ayı
zırbık : sırılsıklam
zırlamak : anırmak
zorlu : güzel,hatcak
zuval : kızılcık


YÖRESEL YEMEKLERİMİZ

Keşkek

DÖVİZ KURLARI